Siirry suoraan sisältöön
mountains-and-sun-1726px

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Grannenfelt Finance Oy
Y-tunnus: 3012099-4
Osoite: Salomonkatu 17A
Postinumero: 00100
Postitoimipaikka: HELSINKI
Sähköpostiosoite: info@grannenfeltfinance.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Grannenfelt Finance Oy
Nimi: Sanna Laine
Osoite: Salomonkatu 17A
Postinumero: 00100
Postitoimipaikka: HELSINKI
Sähköposti: info@grannenfeltfinance.fi

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Grannenfelt Finance Oy
Nimi: Lasse Grannenfelt
Osoite: Salomonkatu 17A
Postinumero: 00100
Postitoimipaikka: HELSINKI
Sähköposti: info@grannenfeltfinance.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Internet-sivuilla kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaiden kontaktoimiseen, tiedusteluihin
vastaamiseen sekä palveluiden tarjoamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

6. Tietojen säilytys ja säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään internet-sivuilla olevan yhteydenottolomakkeen
kautta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Grannenfelt Finance ei luovuta sivulla vierailijan yhteystietoja kolmansille osapuolille ilman
tietojen antajan suostumusta muutoin kuin lain sitä vaatiessa.

9. Tietojen suojaus
Henkilötietojen suojaamisessa noudatetaan lain edellyttämää huolellisuusvelvoitetta ja
asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvakeinoja.

10. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä. 
Internet-sivujen tietosuojaseloste

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on
talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai
vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai
tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.