• Fi
 • En
 • Fi
 • En
 • Musiikkimuseo FAME toteutetaan yksityisen ja julkisen sektorin yhteisvoimin

  Musiikkimuseo FAME avaa ovensa lokakuun 17. päivänä osana samaan aikaan aukeavaa kaupunki- ja elämyskeskus Triplaa Helsingin Pasilassa. FAME tarjoaa matkan suomalaisen musiikin historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen ja liittyy samalla osaksi pohjoismaisten musiikkimuseoiden ketjua, johon kuuluvat muun muassa Ragnarock Roskildessa, Rockheim Trondheimissa ja ABBA-museo Tukholmassa.

  Kulttuurihankkeiden rahoituksen tulevaisuuden malli
  Kokonaisbudjetiltaan 4,3 miljoonan euron hanke on toteutettu yksityisten ja julkisten rahoituskanavien yhteisellä panostuksella. Valtion ja Helsingin kaupungin osuus rahoituskokonaisuudesta oli vajaa miljoona euroa eli 22%. Yhteensä kahden miljoonan lainapaketin toimittivat Nordea ja LähiTapiola, joiden takauksista vastasivat pääosin Euroopan Investointirahasto ja Finnvera ja runsas miljoona, eli 23% budjetista, rahoitettiin osakkaiden ja yhteistyökumppaneiden panostuksilla. Leasing-järjestelyillä katetiin puolen miljoonan rahoitustarve vastaten 12% kokonaisbudjetista.

  ”FAME:n yli neljän miljoonan euron rahoituskokonaisuutta voidaan pitää esimerkkinä siitä, miten kulttuuripuolen ja luovan talouden projekteja tullaan jatkossa rahoittamaan yhä kasvavassa määrin. Rahoituspaketissa hyödynnettiin niin julkisia kuin yksityisiä rahoituskanavia ja tämän lisäksi laajennettiin rahoituspohjaa myös yhteistyöverkostolta hankitun sponsoroinnin muodossa.” toteaa Grannenfelt Finance Oy:n osakas Kjell Sundström. Osa hankkeen rahoituksesta suunniteltiin ja neuvoteltiin Grannenfelt Finance Oy:n toimesta.

  Teknologia luo elämyksiä uudentyyppisessä museossa
  Finnish Music Hall of Fame:ssa nykyajan teknologialla tulee olemaan keskeinen osa esine- ja kuvakerronnan rinnalla. Musiikkimuseon yksi tavoite on esitellä, ja myös viedä maailmalle, nuorten kotimaisten teknologiayritysten virtuaali- ja lisättyyn todellisuuteen liittyviä innovaatioita, jotka tarjoavat mahdollisuuden nauttia soiton, laulun ja tanssin iloista uusilla tavoilla. FAME pitäisi näin ollen mieluummin luokitella enemmänkin elämyskeskukseksi kuin museoksi.


  Grannenfelt Finance vahvistaa toimintaansa energiatehokkuutta ja kiertotaloutta edistävien palveluliiketoimintojen rahoituksessa

  Yhä useammat teolliset asiakkaat haluavat ostaa investointihyödykkeensä pitkäaikaisina palveluina. Usein tällaiset investoinnit liittyvät juuri energiansäästöön, materiaalitehokkuuteen, kiertotaloutta edistäviin teollisiin ratkaisuihin... Lue lisää

  Pk-yrityksille lisää tukea rahoitukseen – LähiTapiola mukaan Euroopan investointirahaston lainatakausohjelmaan

  LähiTapiola liittyy mukaan Euroopan investointirahaston (EIR) rahoittamaan InnovFin SME Guarantee –lainantakausohjelmaan. Ohjelman tarkoituksena on parantaa innovatiivisten pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia. LäiTapiolan osuus... Lue lisää

  Pasi Kämäri Grannenfelt Finance tiimiin edistämään suomalaisten finanssiyritysten ja pk-yritysten EU rahoitusmahdollisuuksia

  Pasilla on 34 vuoden vahva finanssialan kokemus eri vastuualueista finanssialan näköalapaikoilla. Pasi toimi 24 vuotta OP ryhmässä vastuullisissa johtotehtävissä mm.... Lue lisää