Tie rahoitusviidakon läpi

Rahoitusmahdollisuudet ovat monipuolistuneet merkittävästi vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Pankkirahoituksen rinnalle ovat tulleet yhä voimakkaammin EU- ja Suomen valtiovetoiset rahoittajat, siemenrahastot, venture capital -rahastot ja uusimpana joukkorahoitusalustat.

Säännöstely on nostanut pankkirahoituksen hintaa ja rajoittanut sen saatavuutta. Rahoituksen saatavuus on ongelmallista erityisesti kasvuyhtiöille*, ja niille tahoille joilla ei ole vakuuksia. Valitettavasti tämä seikka ei näy rahoitustilastoissa. Kansainvälistyville kasvuyrityksillä on kuitenkin nykyään lukuisia toisiaan täydentäviä rahoitusmahdollisuuksia.

Rahoitusvaihtoehtoja on monia, mutta ne muuttuvat koko ajan. Rahoitusmarkkinan muutoksen taustalla on kolme isoa ajuria:

1. Säännöstely
2. Digitalisaatio
3. EU:n ja Suomen valtion tahtotila edesauttaa talouskasvua ja työllistymistä

Rahoitusmarkkinan muutoksen seurauksena yrityksen on liki mahdotonta olla selvillä kaikista eri vaihtoehdoista. Toki Team Finland on tehnyt, ja tekee, hyvää työtä pyrkiessään kokoamaan Suomen valtion tarjoaman rahoituksen ”samalle luukulle”. Valtion tarjoama rahoitus tarvitsee kuitenkin rinnalleen useimmiten yksityistä rahoitusta pankeilta ja sijoittajilta.

Aiemmin EU-rahoitus keskittyi lähes yksinomaan infrastruktuurisijoituksiin, mutta onneksi nykyään halutaan edesauttaa myös talouskasvua ja työllisyyttä rahoittamalla kasvuyrityksiä.

Jokaisessa EU-maassa toimii ns. välittäjäyhteisötahoja (Suomessa esim. OP ja jatkossa Nordea). Lainojen koot ovat alle 7,5 miljoonaa euroa. Pk-yritys saa EIB:ltä takauksen 50 prosentille lainapääomasta hintaan 0,5 %, mikä on alle markkinahinnan. EIB on 3A luottokelpoisuuden omaava pankki ja tämä näkyy selkeästi suomalaisen välittäjäyhteisöpankin myöntämissä luottojen hinnoissa. Välittäjäyhteisöpankin oman riskin on oltava 20 prosenttia luotosta. 30 prosentille luotosta voi hakea Finnveran takausta, jonka hinta riippuu yhtiön historiasta.

Voimakkaan kasvun rahoittamisen paras vaihtoehto on EIB:n suora luotonanto ja luoton määrät ovat tarvittaessa isojakin. Laina voi olla seniori-, juniori- ja Suomen osakeyhtiölain mukainen pääomalaina.

Tule kuuntelemaan lisää rahoitusmaailman rakenteen muutoksesta keskiviikkona 29.3.2017 HUB13 Venture Day -tilaisuuteen.


Eeva Grannenfelt, Managing Partner, Grannenfelt Finance Oy

 

*Mikä on kasvuyritys? 

Kasvuyritys on yritys, jolla on yli 10% liikevaihdon vuotuinen kasvutavoite.