Kjell Sundström

Kjellillä on yli 35 vuoden kokemus sijoitus- ja rahoitusmarkkinoista Suomessa ja ulkomailla. Sijoituskokemusta on kertynyt mm. ABB-konsernin eläkevarojen hoidosta ja Åbo Akademin säätiön toimitusjohtajuuden kautta. Yrityskauppa- ja rahoituskokonaisuuksien järjestelyt ovat tulleet tutuiksi sekä pörssiyhtiötasolla että lukuisten kiinteistö- ja kulttuurihankkeiden kautta. Toimittuaan Stockmannin strategiajohtajana vuosina 2014-2015, hän on keskittynyt lähinnä rahoitukseen liittyvään projektityöhön kulttuuri- ja muotialalla.