Järkevä rahoitusratkaisu on avainasia pk-yritysten kasvulle

Kauppalehti, Mielipide, 30.10.2017

Ennen vanhaan ensimmäinen asiakas ulkomailta tuli vasta kymmenen vuoden tarkan suunnittelun jälkeen, mutta tänä päivänä aloittavatkin yritykset tekevät ensimmäiset kauppansa Kiinaan, Malesiaan ja Afrikkaan, toteavat kirjoittajat mielipidekirjoituksessaan.


Kauppalehden debatissa (KL16.10.) hallintotieteen tohtori Kari Kanerva peräänkuuluttaa pk-yritysten toimintaedellytysten lisäämistä maassamme.

Olemme samaa mieltä kirjoittajan kanssa siitä, että paljon lisää pitää tehdä, vaikka paljon on jo tehtykin. Asiakkaan näkövinkkelistä optimaalinen, järkevä rahoitusratkaisu on avainasia kasvun mahdollistamiseen.

Tässä kentässä tapahtuu ja on jo tapahtunut paljon: esimerkiksi Euroopan Investointipankin erilaiset SME-aihiot, Finnveran takausohjelmat, joita ilman pankit eivät pystyisi toimimaan, Fiban, VC-sijoittajat, Suomen pääomasijoitusyhdistys, varainhoitotalot, vaihtoehtoiset rahoituslähteet ja niin edelleen.

Kaikki edellä mainitut ovat kantaneet kortensa kekoon Suomen pyörittämiseksi.

Uusien rahoittajien ja rahoituslähteiden rooli on entistä tärkeämpää, koska perinteisten pankkien työ on merkittävästi vaikeutunut johtuen vuoden 2008 Lehman Brothersin jälkeisestä regulaation lisääntymisestä ja pankkien heikentyneestä mahdollisuudesta rahoittaa pk- asiakkaita.

Teknologia on myös tuonut oman merkittävän lisänsä kehitykseen.

Vahva fintech eli finanssiteknologian kentän kasvaminen Pohjoismaisella tasolla, on enenevässä määrin asiakkaan ja erityisesti pk-asiakkaan etu. Fintech-yhtiöt toimivat omassa roolissaan muun muassa rahoituksen saralla ja näin edesauttavat isossa kuvassa monipuolistaen rahoituksen lähteitä.

Merkittäväksi asiaksi tänä syksynä ovat nousseet muun muassa kaupan rahoituksen haasteet. Tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan pk-yrityksistä jo 62 000 on kansainvälisiä.

Ennen vanhaan ensimmäinen asiakas ulkomailta tuli vasta kymmenen vuoden tarkan suunnittelun jälkeen, mutta tänä päivänä aloittavatkin yritykset tekevät ensimmäiset kauppansa Kiinaan, Malesiaan ja Afrikkaan.

Tämä tuo merkittäviä uusia paineita kaupan rahoitukseen sekä maa-, pankki- ja ostajariskiin. Entäpä tällaisten kauppojen konkreettiset takaukset ja rahoitukset: miten ne hoidetaan? Nämä ovat avainasioita pk-yritysten menestymisessä.

On oleellista, että työ jatkuu ja kaikki osapuolet kantavat oman kortensa kekoon.

Vain yhteistyöllä, eri toimijoiden panostuksilla saadaan Suomi pidettyä nousukiidossa.

Eeva Grannenfelt
perustaja ja toimitusjohtaja, Grannenfelt Finance

Kirsi Larkiala
hallituksen jäsen, Grannenfelt Finance