• Fi
  • En
  • Historia

    Kautta historian alkuvaiheen yrityksiä on rahoitettu omalla pääomalla, joka on johtanut merkittävään perustajaomistajien dilutioon ja kustannustehottomaan rahoitusrakenteeseen.

    Yhtiön perustaja, Eeva Grannenfelt, huomasi vuoden 2015 loppupuolella rahoitusmarkkinoilla tapahtuvan merkittävän murroksen. Sekä Euroopan Unioni että Suomen valtio ryhtyivät tukemaan merkittävin määrin pk-yrityksiä huomatessaan, että kasvu ja työpaikat syntyvät nimenomaan pk-yrityksiin. EU:n ja Suomen valtion panostukset pk-sektoriin mahdollistivat erinäköisten ja uusien rahoitusinstrumenttien synnyn niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille, mikä johti eri rahoitusvaihtoehtojen pirstaloitumiseen.

    Eeva perusti Grannenfelt Financen alkuvuonna 2016 auttamaan pk-yrityksiä löytämään parhaan mahdollisen rahoitusratkaisukokonaisuuden pirstaloituneesta markkinasta pyrkien aina siihen, että ratkaisu dilutoi perustajaomistajia mahdollisimman vähän. Sama fundamentaalinen toimintatapa on edelleen jokaisen rahoitusratkaisun taustalla.